Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Мачулін Володимир Федорович
Народився 23.04.1950 р. на Харківщині. Помер 27 березня 2014 року в м. Києві.
В 1973 р. закінчив факультет радіоелектроніки Київського Політехнічного Інституту (м. Київ) за спеціальністю “напівпровідники і діелектрики”.
Кандидат фізико-математичних наук, 30.06.1978 р. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізики напівровідників АН УРСР.
Доктор фізико-математичних наук, 04.06.1995 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.
Член-кореспондент НАН України, обраний 07.04.2000 р.
Професор за спеціальністю “Фізика твердого тіла”, присвоєно 2007 р.
Академік НАН України, обраний 03.02.2009 р.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України:
1973 – 1977 – Аспірант ІФН НАН України
15.05.1979 – Молодший науковий співробітник ІФН НАН України
11.02.2003 – 27.03.2014 – Директор ІФН НАН України

Президія НАН України:
23.11.81 – 29.09.83 – Науковий співробітник- консультант Науково-організаційного відділу Президії АН УРСР
29.09.83 – 05.05.88 – Заступник начальника Науково-організаційного відділу, керівник сектора Президії АН УРСР
12.04.93 – 07.02.03 – Начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН України
01.09.2011 - 27.03.2014 - Головний вчений секретар Президії НАН України

Вища атестаційна комісія України: 
01.08.2003 –01.08.2011  Голова ВАК України

Двічі Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки (1994 р. та 2003 р.).
"Ренгено-оптико-акустичні явища в реальних кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів" (1994 р.)
"Монокристали сапфіру: розробка високорентабельних технологій, освоєння промислового виробництва конкурентноздатних на світовому ринку сапфірових елементів для оптики, електроніки та медицини" (2003 р.).
Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.)

Підготував трьох докторів наук: Гололобов Ю.І. (спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 1999 р.), Кладько В.П. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 2000 р.), Оліх Я.М.  (спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 2011 р.) та двох кандидатів наук: Красуля С.М. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 1996 р.) та Мельник В.М. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 2000 р.). 

Член Бюро Відділення фізики та астрономії України. Член міжвідомчої Ради з координації фундаментальних досліджень в Україні.

Список публікацій:

 1. Technology and comparative investigation of ternary W-TiN and Ta(Ti)-SiN thin films diffusion barriers
  Kuchuk A.V., Kladko V.P., Machulin V.F., Piotrowska A.  // Proceedings of 18th International Symposium “Thin Films in Optics and Nano-Electronics” at Kharkov Nanotechnology Assembly, Kharkov - 2006, Vol. 2. P. 68-72.

  Download: [pdf]

 2. Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах (X-Ray Optic Effects in Multilayered Periodic Quantum Structures)
  Кладько В.П., Мачулін В.Ф., Григор’єв Д.О., Прокопенко І.В. (V.P. Kladko, V.F. Маchulin, D.О. Grygoryev, І.V. Prokopenko 2006 (in Ukrainian))  // (монографія) Київ, 2006 р. Наукова думка, – 288 с. http://x-ray.net.ua/print/books/ (Cited 6 times)

 3. Effect of Nitrogen in Ta—Si—N Thin Films on Properties and Diffusion Barrier Performances
  A.V. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, O.S. Lytvyn, А.А. Коrchovyi, A. Piotrowska, R.A. Minikayev, and R. Jakiela // Металлофизика и новейшие технологии. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2005, т. 27, № 5, сс. 625—634

  Download: [pdf]

 4. Manifestation of spatial ordering of quantum dots in multilayered SiGe nanostructures in X-Ray diffraction patterns
  V.P. Kladko, V.F. Machulin, O.M. Yefanov, V.A. Yukchimchuk, O.I. Gudymenko, P.P. Kogutyuk, A.V. Shalimov // Ukr. J. Phys. 2005. V. 50, N 9

  Download: [pdf]

 5. Прояв просторового упорядкування квантових острівців у багатошарових наноструктурах SiGe у рентгенівській дифракції
  В.П. Кладько, В.Ф. Мачулін, О.М. Єфанов, В.О. Юхимчук, О.Й. Гудименко, П.П. Когутюк, А.В. Шалімов // Український фізичний журнал 2005. Т. 50, № 9

  Download: [pdf]

 6. Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов
  Молодкин В.Б., Низкова А.И., Шпак А.В., Мачулин В.Ф., Кладько В.П., Прокопенко И.В., Кютт Р.Н., Кисловский Е.Н., Олиховский С.И., Первак Е.В., Фодчук И.М., Дышеков А.А., Хапачев Ю.П. // Монографія. Київ, Академперіодика. 2005 – 386 с.

  Download: [pdf]

 7. Влияние упорядочения квантовых точек в многослойных периодических структурах на характер брэгговской дифракции
  В.П. Кладько, В.Ф. Мачулин, В.Б. Молодкин, Е.В. Первак, А.А. Корчевой, А.Н. Ефанов, П.П. Когутюк, Е.С. Скакунова // Металлофиз. новейшие технол. 2004, т.26, №10, сс. 1255-1265

  Download: [pdf]

 8. Diagnostics of Structure and Composition of Binary Crystals from Dynamical X-ray Scattering in the Region of Anomalous Dispersion
  V.F. Machulin, L.I. Datsenko, and V.P. Kladko // Crystallography Reports, Vol. 49, Suppl. 1, 2004, pp. S72–S79.

  Download: [pdf]

 9. Formation of rocking curves for quasi-forbidden reflections in short-periodic superlattices GaAs/AlGaAs
  Vasyl Kladko, Leonid Datsenko, Volodymyr Machulin, Jaroslaw Domagala, Petro Lytvyn, Jadwiga Bak-Misiuk, Andrian Kuchuk and Andrii Korchovyi // J. Appl. Cryst. (2004). 37, 150–155. (cited 3 times)

  Download: [pdf]

 10. Аномальная дисперсия рентгеновских лучей и диагностика структурного состояния кристаллов.
  Кладько В.П., Молодкин В.Б., Даценко Л.И., Мачулин В.Ф. // Металлофизика и новейшие технологии. 2004, Т.26, №2. С.187-206.

  Download: [pdf]


 
© 2006-2019