Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Мачулін Володимир Федорович
Народився 23.04.1950 р. на Харківщині. Помер 27 березня 2014 року в м. Києві.
В 1973 р. закінчив факультет радіоелектроніки Київського Політехнічного Інституту (м. Київ) за спеціальністю “напівпровідники і діелектрики”.
Кандидат фізико-математичних наук, 30.06.1978 р. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізики напівровідників АН УРСР.
Доктор фізико-математичних наук, 04.06.1995 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.
Член-кореспондент НАН України, обраний 07.04.2000 р.
Професор за спеціальністю “Фізика твердого тіла”, присвоєно 2007 р.
Академік НАН України, обраний 03.02.2009 р.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України:
1973 – 1977 – Аспірант ІФН НАН України
15.05.1979 – Молодший науковий співробітник ІФН НАН України
11.02.2003 – 27.03.2014 – Директор ІФН НАН України

Президія НАН України:
23.11.81 – 29.09.83 – Науковий співробітник- консультант Науково-організаційного відділу Президії АН УРСР
29.09.83 – 05.05.88 – Заступник начальника Науково-організаційного відділу, керівник сектора Президії АН УРСР
12.04.93 – 07.02.03 – Начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН України
01.09.2011 - 27.03.2014 - Головний вчений секретар Президії НАН України

Вища атестаційна комісія України: 
01.08.2003 –01.08.2011  Голова ВАК України

Двічі Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки (1994 р. та 2003 р.).
"Ренгено-оптико-акустичні явища в реальних кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів" (1994 р.)
"Монокристали сапфіру: розробка високорентабельних технологій, освоєння промислового виробництва конкурентноздатних на світовому ринку сапфірових елементів для оптики, електроніки та медицини" (2003 р.).
Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.)

Підготував трьох докторів наук: Гололобов Ю.І. (спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 1999 р.), Кладько В.П. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 2000 р.), Оліх Я.М.  (спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 2011 р.) та двох кандидатів наук: Красуля С.М. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 1996 р.) та Мельник В.М. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 2000 р.). 

Член Бюро Відділення фізики та астрономії України. Член міжвідомчої Ради з координації фундаментальних досліджень в Україні.

Список публікацій:

 1. Вплив інтердифузії на релаксацію механічних напружень та компонентний склад в самоорганізованих SiGe наноострівцях
  Валах М.Я., Гудименко О.Й., Джаган В.М., Кладько В.П., Красильник З.Ф., Литвин П.М., Мачулін В.Ф., Новіков О.В., Юхимчук В.О. // Металлофизика и новейшие технологии. 2004, Т.26, №6. С.741-751.

  Download: [pdf]

 2. Применение квазизапрещенных рефлексов для исследования многослойных периодических структур.
  В.П. Кладько, В.Ф. Мачулин, И.В. Прокопенко, П.М. Литвин, П.П. Когутюк, А.А. Корчевой // Металлофизика и новейшие технологии, 2004, Т.26, №2. С.217-227.

  Download: [pdf]

 3. Diffusion barrier properties of reactively sputtered W-Ti-N thin films
  A.V. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, A. Piotrowska, E. Kaminska, K. Golaszewska, R. Ratajczak and R. Minikayev // Rev. Adv. Mater. Sci. 8 (2004) 22-26 (cited 8 times)

  Download: [pdf]

 4. Optical and acoustical phonon modes in superlattices with SiGe QDs
  V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, V.P. Klad’ko, O.S. Lytvyn, V.F. Machulin, M.Ya. Valakh, A.M. Yaremko, A.G. Milekhin, Z.F. Krasil’nik, A.V. Novikov, N. Mestres, J. Pascual // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2004. V. 7, N 4. P. 456-461.

  Download: [pdf]

 5. Дослідження самоіндукованих квантових точок в InxGa1-xAs/GaAs багатошарових наноструктурах
  В.В. Стрельчук, В.П. Кладько, М.Я. Валах, В.Ф. Мачулін, А.А. Корчовий, Є.Г. Гулє, О.Ф. Коломис, Yu.I. Mazur, Z.M. Wang, M. Xiao, and G.J. Salamo // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології; Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies, 2003, т.1, №1, C.309-327. (cited 6 times)

  Download: [pdf]

 6. Рентгенодифракционные исследования 2D-3D структурных переходов в наноразмерных многослойных периодических структурах
  В.П. Кладько, В.Ф. Мачулин, И.В. Прокопенко, В.В. Стрельчук, А.И. Гудыменко, А.А. Корчевой // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології; Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies, 2003, т. 1, № 2, сс. 447-457

  Download: [pdf]

 7. Investigation of superlattice structure parameters using quasi-forbidden reflections
  V.P. Kladko, L.I. Datsenko, A.A. Korchovyi, V.F. Machulin, P.M. Lytvyn, A.V. Shalimov, A.V. Kuchuk, P.P. Kogutyuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2003. V. 6, N 3. P. 392-396

  Download: [pdf]

 8. Поведение сателлитных дифракционных максимумов короткопериодных сверхрешеток GaAs-AlAs с различной степенью кристаллического совершенства слоев.
  Кладько В.П., Даценко Л.И., Мачулин В.Ф., Молодкин В.Б.  // Металлофизика и новейшие технологии. 2003, Т.25, №5. С.597-615.

  Download: [pdf]

 9. (Dynamical Scattering of X-Rays by Real Crystals in Region of Anomalous Dispersion) Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами в области аномальной дисперсии
  Л.И. Даценко, В.П. Кладько, В.Ф. Мачулин, В.Б. Молодкин. (Datsenko L.I., Kladko V.P., Machulin V.F., Molodkin V.B. (in Russian))  // (монографія) Київ, 2002 р. “Академперіодика” – 352 с. (cited 7 times)

 10. Calculation of two-dimensional maps of diffuse scattering by a real crystal with microdefects and comparison of results obtained from three-crystal diffractometry
  V.P. Klad‘ko, L.I. Datsenko, J. Bak-Misiuk, S.I. Olikhovskii, V.F. Machulin, I.V. Prokopenko, V.B. Molodkin, Z.V. Maksimenko // Journal of Physics D: Appl. Phys. 2001, V.34, P.A87–A92. (cited 15 times)

  Download: [pdf]


 
© 2006-2019