Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Мачулін Володимир Федорович
Народився 23.04.1950 р. на Харківщині. Помер 27 березня 2014 року в м. Києві.
В 1973 р. закінчив факультет радіоелектроніки Київського Політехнічного Інституту (м. Київ) за спеціальністю “напівпровідники і діелектрики”.
Кандидат фізико-математичних наук, 30.06.1978 р. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізики напівровідників АН УРСР.
Доктор фізико-математичних наук, 04.06.1995 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.
Член-кореспондент НАН України, обраний 07.04.2000 р.
Професор за спеціальністю “Фізика твердого тіла”, присвоєно 2007 р.
Академік НАН України, обраний 03.02.2009 р.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України:
1973 – 1977 – Аспірант ІФН НАН України
15.05.1979 – Молодший науковий співробітник ІФН НАН України
11.02.2003 – 27.03.2014 – Директор ІФН НАН України

Президія НАН України:
23.11.81 – 29.09.83 – Науковий співробітник- консультант Науково-організаційного відділу Президії АН УРСР
29.09.83 – 05.05.88 – Заступник начальника Науково-організаційного відділу, керівник сектора Президії АН УРСР
12.04.93 – 07.02.03 – Начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН України
01.09.2011 - 27.03.2014 - Головний вчений секретар Президії НАН України

Вища атестаційна комісія України: 
01.08.2003 –01.08.2011  Голова ВАК України

Двічі Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки (1994 р. та 2003 р.).
"Ренгено-оптико-акустичні явища в реальних кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів" (1994 р.)
"Монокристали сапфіру: розробка високорентабельних технологій, освоєння промислового виробництва конкурентноздатних на світовому ринку сапфірових елементів для оптики, електроніки та медицини" (2003 р.).
Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.)

Підготував трьох докторів наук: Гололобов Ю.І. (спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 1999 р.), Кладько В.П. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 2000 р.), Оліх Я.М.  (спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 2011 р.) та двох кандидатів наук: Красуля С.М. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 1996 р.) та Мельник В.М. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла, 2000 р.). 

Член Бюро Відділення фізики та астрономії України. Член міжвідомчої Ради з координації фундаментальних досліджень в Україні.

Список публікацій:
[<< попередня] ----- 1 2 3 4 5 6 7 ----- [наступна >>]

 1. Вплив дефектів структури в GaAs на характер лауе-дифракції рентгенівських променів з довжинами хвиль, близькими до К-країв поглинання атомів підграток.
  Кладько В.П., Даценко Л.І., Мачулін В.Ф.  // Український Фізичний Журнал, 1999, Т.44, №9. С.1148-1154.

 2. Influence of hydrostatic pressure at the temperatures about 1500K on defect structure of Czochralski silicon.
  J. Auleytner, L. Datsenko, V. Kladko, V.Machulin, V. Melnyk, I. Prokopenko, J. Bak-Misiuk and A. Misiuk // Journal of Alloys and Compounds, 1999, V.286, Issue 1-2. P.246-249.

  Download: [pdf]

 3. Structure changes in Cz-Si single crystals irradiated with fast oxygen and neon ions.
  Datsenko L., Zymierska D., Auleytner J., Klinger D., Machulin V.F., Kladko V.P., Melnik V., Prokopenko I., Czosinka T., Choinski J. // Acta Physica Polonica, (А). 1999. V.96, N1, P.137-142. (Cited 2 times)

  Download: [pdf]

 4. Особливості просторового розподілу дифузного розсіяння рентгенівських променів в структурно–неоднорідних кристалах.
  Мачулін В.Ф., Даценко Л.І., Кладько В.П., Мельник В.М.  // Український Фізичний Журнал, 1999, Т.44, №10. С.1234-1240.

  Download: [pdf]

 5. Аналіз нестехіометрії і характеристик мікродефектів при дифракції рентгенівських променів по Бреггу.
  Кладько В.П., Даценко Л.І., Оліховський С.Й., Мачулін В.Ф., Прокопенко І.В.  // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. 1999, Вип.63, С.28-36.

  Download: [pdf]

 6. Resonant x-ray acoustic determination of the dominant type of the structure distortion in real crystals
  L.I. Datsenko, D.O. Grigor'ev, A.V. Briginets, V.F. Machulin, and V.I. Khrupa  // Crystallogr. Rep. 1994. 39, P.53

 7. Влияние дополнительных ультразвуковых деформаций на характер амплитудных зависимостей отражающей способности акустически возбужденного кристалла в условиях рентгеноакустического резонанса
  Григорьев Д.О., Даценко Л.И., Мачулин В.Ф., Хрупа В.И. // УФЖ, 1993. Т.38. №11, С.1799-1804.

 8. Диагностика структурного совершенства монокристаллов методом рентгеноакустического резонанса
  Мачулин В.Ф., Хрупа В.И. // Металлофизика, 1993. Т.15, №9, С.3-25.

[<< попередня] ----- 1 2 3 4 5 6 7 ----- [наступна >>]

 
© 2006-2019