Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Аспiрантура
Для вступу в аспiрантуру абiтурiєнт в першу чергу повинен подати документи i згодом успiшно скласти iспити зi спецiальностi, фiлософiї та англiйської мови.

Подача документiв
Основнi вимоги та перелiк документiв можна завантажити тут.


Екзамен з фiзики
Найважливiший iспит. При його успiшнiй здачi дорога в аспiрантуру майже гарантована. Екзамен по загальному курсу фiзики. Особливо важкого нiчого немає. Збирається приймальна комiсiя, всi заходять i тягнуть по бiлету. Потiм кожному (зазвичай в алфавiтному порядку) назначається час на який треба прийти з пiдготовленою вiдповiддю на питання. Але як правило по бiлету питають мало, в основному виясняють загальнi знання та рiвень розумiння матерiалу. Приймальна комiсiя доволi привiтна та лояльна.

Завантажити список питань (physics.rar).


Екзамен з фiлософiї
Фiлософiя, вона i в Африцi фiлософiя...
В iнститутi фiлософiї вивiшується розклад екзаменiв. Приймальна комiсiя складається з 2-3 чоловiк. Зазвичай для здачi iспиту великих знань не треба (дивним чином розподiл оцiнок складає 50% - "добре" i 50% - "вiдмiнно"). Але... Iнодi трапляються прикрi речi i можна запросто отримати i "задовiльно", i навiть "незадовiльно". Однак є й приємний момент: майже завжди iснує можливiсть списати.

Питання та пiдручнi матерiали (philos.rar).

В цьому архiвi є повний конспект лекцiй з курсу фiлософiї, що читається в аспiрантурi, який стане у пригодi при пiдготовцi до кандидатського iспиту.

До речi, перед iспитом, приблизно у вереснi, проводяться iнтенсивнi курси з фiлософiї (днiв 4-5). Коштувала в свiй час ця радiсть 540 грн, але важко сказати, чи принесуть вони якусь користь або бонуси при здачi iспитiв. Бiльшостi вони не допомогли.


Екзамен з англiйської мови
Найлегший з усiх екзаменiв. З собою потрiбно принести якусь друковану (або роздруковану) книгу англiйською мовою сторiнок на 400-600 не менше. Викладач вiдмiтить олiвцем мiсце, починаючи з якого потрiбно буде перекласти 2000 знакiв (враховуючи крапки, коми, пропуски мiж словами i т.д.). Можна користуватися словниками. На переклад дається 40 хвилин часу, його бiльше, нiж достатньо. Окрiм оцiнки за переклад також виставляється оцiнка за усну вiдповiдь. Потрiбно буде розказати про себе, науковi iнтереси, дипломну роботу, майбутню роботу в iнститутi. I все... Перелiк питань на iспит.

На початок сторiнки


 
© 2006-2024