³     - I ISP
   i    eng eng
i
Ii ii
ii
ii
ii
i
i
 
ii ii
ֲ :: :: Ҳ

ʳ :    

:: 1970 :: 1979 :: 1981 :: 1982 :: 1983 :: 1984 :: 1985 :: 1986 :: 1987 :: 1988 :: 1989 :: 1990 :: 1991 :: 1992 :: 1993 :: 1994 :: 1995 :: 1996 :: 1997 :: 1998 :: 1999 :: 2000 :: 2001 :: 2002 :: 2003 :: 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 :: 2018 ::

  1. Functionalization of 2D macroporous silicon under the high-pressure oxidation
    L Karachevtseva, M Kartel, V Kladko, O Gudymenko, Wang Bo, V Bratus, O Lytvynenko, V Onyshchenko, O Stronska // Applied Surface Science, 2018, V.434, P.142-147.


 
© 2006-2017