Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Науково-дослiдне обладнання
 • Високороздiльний рентгенiвський дифрактометр X'Pert PRO MRD з набором рентгено-оптичних компонент для використання в стандартнiй компланарнiй схемi дифракцiї (дво-, та тривiсна конфiгурацiя), а також для дифракцiї в ковзнiй геометрiї (некомпланарна схема) дифракцiї i рефлектометрiї (для аналiзу тонких шарiв, форми квантових точок, величини латеральних напруг, хiмiчного складу) (Голландiя).
 • X'Pert MRD Applications
  X'Pert Epitaxy була розвинута для вирішення проблем матеріалознавства при використанні Х-променевої дифрактометрії. X'Pert Epitaxy використовується для аналізу даних, отриманих при використанні X'Pert PRO дифрактометра для визначення кристалічної якості осаджених шарів. Тонкі шари можуть бути від майже досконалих монокристалів (наприклад: III-V напівпровідникові лазерні структури) до текстурованих полікристалів (напр.: магнето-оксидні шари).
  The functionality includes:
  -calculating the mismatch, composition, thickness and relaxation of layers from rocking curves and maps
  -analysis of regular arrays of rocking curves recorded from a wafer
  -simulation and automatic fitting of rocking curves for semiconductors
  The materials which can be analyzed using X'Pert Epitaxy include
  III-V compound semiconductors: GaAs, AIGaAs, InP, InGaAs, InSb and so on
  II-VI compound semiconductors: CdTe, HgCdTe, ZnSe, ZnTe
  gallium nitride based device structures
  silicon, silicon germanium alloys
  epitaxial high Tc superconductors
  epitaxial metallic layers and multilayers
  highly oriented polycrystalline layers: PtSi on Si and so on
  ferroelectric non-volatile RAM structures
  X'Pert Epitaxy can extract information on structural parameters such as:
  lattice mismatch between layer and substrate
  alloy composition of layer
  layer thickness
  superlattice period
  substrate curvature
  mosaic spread
  layer relaxation
  For information about data collecting procedures see:
  The Diffractometer Axes
  The Reciprocal Space Interface
  Scaling in Reciprocal Space
  Single Scan Directions in Reciprocal Space
  Area scans
  Diffractometer Resolution
  The Reciprocal Lattice of Real Samples
  Recording a Rocking Curve
 • Двокристальний рентгенiвський дифрактометр ДРОН-3 з мiдним характеристичним випромiнюванням для використання в стандартнiй компланарнiй схемi дифракцiї для зйомки кривих гойдання в сполуках А3В5 (Росiя).
 • Трикристальний рентгенiвський дифрактометр ТРС-001 з сумiщеними оптичними осями для використання в стандартнiй компланарнiй схемi дифракцiї (дво-, та тривiсна конфiгурацiя) для аналiзу тонких шарiв, величини латеральних напруг, хiмiчного складу) (Росiя).
 • Двокристальний рентгенiвський дифрактометр ДРОН-3М з мiдним характеристичним випромiнюванням для використання в стандартнiй компланарнiй схемi дифракцiї для зйомки кривих гойдання в кристалах та сполуках кремнiй-германiй (Росiя).
 • Порошковий рентгенiвський дифрактометр ДРОН-3М з мiдним характеристичним випромiнюванням для для зйомки дифрактограм вiд полiкристалiчних та аморфних сполук, фазового аналiзу (Росiя).
 • Однокристальний рентгенiвський дифрактометр ДРОН-3М з мiдним характеристичним випромiнюванням для використання в стандартнiй компланарнiй схемi дифракцiї для зйомки енергетичних залежностей поблизу К-країв поглинання компонент в кристалах (Росiя).

Перелік послуг, які можуть бути надані ЦКК в області виконання вимірювань і аналізів:

 • Визначення концентрації 2-х компонентних твердих розчинів і рівня залишкових пружних деформацій в епітаксійних шарах GexSi1-x; InxGa1-xAs; GaAs1-xPx; InAs1-xPx; GaAs1-xNx і інших.
 • Визначення параметрів багатошарових епітаксійних структур методом Х-променевої дифрактометрії. Товщина шарів, склад, період повторення.
 • Вимірювання товщини тонких шарів і шорсткості поверхні по кутових спектрах розсіяння жорсткого Х-випромінювання.
 • Визначення параметрів багатошарових дзеркал з допомогою Х-променевої рефлектометрії. Товщина шарів, період повторення і дисперсія.
 • Визначення відхилення зрізу пластини від кристалографічної площини.
 • Аналіз епітаксійних шарів високотемпературних надпровідників.
 
© 2006-2024