Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Гурєєв Анатолій Миколайович

Народився 2 січня 1942 року в м. Краматорськ на Донеччині. Помер 17 серпня 1988 року в м. Києві.
Відомий український фізик-експериментатор, кандидат фізико-математичних наук (1983 р.).
Закінчив Одеський Державний університет в 1968 р.
Пройшов трудовий і творчий науковий шлях від інженера до старшого наукового співробітника. 
Нагороджений орденом "За мужність 3 степеня" - посмертно. 
Ним було теоретично і експериментально обгрунтовано використання рентгенівського випромінювання поблизу К-країв поглинання для отримання інформації про дефекти структури в кристалах. 
Автор більше 25 наукових праць та 2 свідоцтв на винаходи.


Список публікацій:
 1. Динамическое рассеяние рентгеновских лучей в кристаллах CdTe с макровыделениями фаз теллура и кадмия.
  Кладько В.П., Гуреев А.Н., Даценко Л.И., Курбанов К.Р., Фомин А.В.  // Кристаллография 1987, Т.32, №5, С.1202-1205. (cited 3 times)

  Download: [pdf]

 2. Исследование типа доминирующих микродефектов в “бездислокационном” теллуриде кадмия.
  Гуреев А.Н., Кладько В.П. Даценко Л.И., Скороход М.Я.  // Український Фізичний Журнал, 1986. Т.31, №1 С.101-104

  Download: [pdf]

 3. Способ контроля структурного совершенства монокристаллов
  Даценко Л.И., Гуреев А.Н., Хрупа В.И., Кисловский Е.Н., Кладько В.П,, Низкова А.И., Прокопенко И.В., Скороход М.Я.. // Авторське свідоцтво на винахід №1255906

 4. Изучение динамических искажений подрешеток In и Sb в антимониде индия при дифракции рентгеновских лучей вблизи K-края поглощения компонентов.
  Молодкин В.Б., Кладько В.П., Гуреев А.Н., Гудзенко Г.И., Даценко Л.И.  // Металлофизика, 1984, Т.6, №5, С.103-106.

  Download: [pdf]

 5. Исследование совершенства кристаллов однокристальным спектрометром в случае Лауэ-дифракции
  Скороход М.Я., Даценко Л.И., Гуреев А.Н., Васильковский А.С. // УФЖ. 1970. Т.15, №5, С.787-795.

 
© 2006-2019