Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Гудименко Олександр Йосипович

Гудименко Олександр - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник

Дата та місце народження: 23 березня 1967 р., с. Лісники, Києво-Святошинський р-н., Київська обл.

Освіта:
1996-2001 Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 
Наукові ступені та звання: 
2012 – Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07–фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д.26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

Кар’єра:
2001-2003 - інженер 
2003-2011 - молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
2011-дотепер - науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова

Кандидатська дисертація "Рентгенівська дифрактометрія приповерхневих шарів та гетероструктур на основі Si(Ge) та In(Ga)As" захищена в Спецраді ІФН 18.01.2012 р.

Публікації:

- Загальна кількість статей в реферованих журналах: 56 
- Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 29
- Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 78 (h-index = 6)
- Патенти: 3

 

 


Список публікацій:

 1. Oxygen Ion-beam modification of vanadium oxide films for the formation of high value of resistance temperature coefficient.
  T.M. Sabov, O.S. Oberemok, O.V. Dubikovskyi, V.P. Melnik, V.P. Kladko, B.M. Romanyuk, V.G. Popov, O.Yo. Gudymenko, N.V. Safriuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics@Optoelectronics, 2017. V.20, No 2. P.153-158.

  Download: [pdf]

 2. Властивості високодисперсних систем на основі кадмій телуриду, отриманих шляхом електрохімічного диспергування.
  С.Д. Борук, К.С. Дремлюженко, В.З. Цалий, І.М. Юрійчук, В.П. Кладько, А.Й. Гудименко, О.А. Капуш, С.Г. Дремлюженко, С.І. Будзуляк  // Фізика і хімія твердого тіла. 2017, Т.18, №3, С.338-341.

  Download: [pdf]

 3. Modelling of X-Ray Rocking Curve for Layers after Two-Stage Ion-Implantation.
  O.I. Liubchenko, V.P. Kladko, O.Yo. Gudymenko  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2017. V.20, No 3. P.355-361.

  Download: [pdf]

 4. Optical and structural characterization of Ge clusters embedded in ZrO2
  E. Agocs, Z. Zolnai, A.K. Rossall, J.A.van den Berg, B. Fodor, D. Lehninger, L. Khomenkova, S. Ponomaryov, O. Gudymenko, V. Yukhymchuk, B. Kalas, J. Heitmann, P. Petrik // Applied Surface Science, 2017, V.421, Part B, P.283-288.

 5. Synthesis, Luminescent and Structural Properties of the Cd1 – xCuxS and Cd1 – xZnxS Nanocrystals
  D.V. Korbutyak, V.P. Kladko, N.V. Safryuk, O.Y. Gudymenko, S.I. Budzulyak, V.M. Ermakov, O.P. Lotsko, V.S. Tokarev, H.A. Ilchuk, O.M. Shevchuk, R.Y. Petrus, N.M. Bukartyk, S.V. Tokarev, L.V. Dolynska // Journal of Nano- and Electronic Physics, 2017, V.9, №5, 05024(6).

  Download: [pdf]

 6. Дослідження процесів формування фотодіодів в InSb при іонній імплантації берилію.
  Ю.В. Голтвянский, О.Й. Гудименко, О.В. Дубіковський, О.І. Любченко, О.С. Оберемок, Т.М. Сабов, С.В. Сапон, К.І. Чуніхіна  // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника, 2017, Вып.52, С.141-150.

  Download: [pdf]

 7. Silicon Substrate Strained and Structured via Cavitation Effect for Photovoltaic and Biomedical Application
  Rada K. Savkina, Aleksandr I. Gudymenko, Vasyl P. Kladko, Andrii A. Korchovyi, Andrii S. Nikolenko, Aleksey B. Smirnov, Tatyana R. Stara and Viktor V. Strelchuk // Nanoscale Research Letters, 2016, V.11:183

  Download: [pdf]

 8. Photoinduced transformations of optical properties of CdSe and Ag-In-S nanocrystals embedded in the films of polyvinyl alcohol
  Lyudmyla Borkovska, Olexander Gudymenko, Olexander Stroyuk, Alexandra Raevskaya, Olena Fesenko, and Tetyana Kryshtab // AIMS Materials Science, 2016, V.3(2): 658-668.

  Download: [pdf]

 9. Structural properties of chalcogenide glasses As2Se3 doped with manganese
  O.P. Payuk, L.O. Revutska, A.V. Stronski, O.Yo. Gudymenko, H.V. Stanchu, A.A. Gubanova, Ts.A. Kryskov // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2016, V.19, N2, P.205-207.

  Download: [pdf]

 10. Дослідження структурних властивостей халькогенідних стекол As2S3, легованих сріблом
  Л.О. Ревуцька, О.П. Паюк, О.В. Стронський, О.Й. Гудименко, A.О. Губанова, Ц.А. Криськов // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника, 2016, вып.51, C.123-127.

  Download: [pdf]


 
© 2006-2018