Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Гудименко Олександр Йосипович

Гудименко Олександр - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Дата та місце народження: 23 березня 1967 р., с. Лісники, Києво-Святошинський р-н., Київська обл.

Освіта:
1996-2001 Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 
Наукові ступені та звання: 
2012 – Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07–фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д.26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

Кар’єра:
2001-2003 - інженер
2003-2011 - молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
2011-2019 - науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
2019-дотепер - старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова

Кандидатська дисертація "Рентгенівська дифрактометрія приповерхневих шарів та гетероструктур на основі Si(Ge) та In(Ga)As" захищена в Спецраді ІФН 18.01.2012 р.

Публікації:

- Загальна кількість статей в реферованих журналах: 100
- Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 60
- Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 152 (h-index = 6)
- Патенти: 3

 

 


Список публікацій:

 1. Рефлектометричні дослідження нанопористих плівок з масивом наночастинок золота
  В.П. Кладько, О.Й. Гудименко, С.Б. Кривий, П.М. Литвин, Е.Б. Каганович, I.М. Кріщенко, Е.Г. Манойлов // Український фiзичний журнал, 2014, T.59, №9, C.917-924.

  Download: [pdf]

 2. Reflectometry study of nanoporous films with arrays gold nanoparticles
  V.P. Kladko, O.Y. Gudymenko, S.B. Kriviy, P.M. Litvin, E.B. Kaganovich, I.M. Krishenko, E.G. Manoilov // Ukrainian Journal of Physics, 2014, V.59, No9, P.915-921.

  Download: [pdf]

 3. In situ photoluminescence/Raman study of reversible photo-induced structural transformation of nc-Si
  V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, M.Ya. Valakh, V.P. Kladko, O.J. Gudymenko, V.S. Yefanov and D.R.T. Zahn // Materials Research Express, 2014, V.1, Number 4, 045905.

  Download: [pdf]

 4. Structuring effect of heteroepitaxial CdHgTe/CdZnTe systems under irradiation with silver ions
  F.F. Sizov, R.K. Savkina, A.B. Smirnov, R.S. Udovytska, V.P. Kladko, A.I. Gudymenko, N.V. Safryuk, O.S. Lytvyn // Physics of the Solid State, 2014, Vol.56, Issue 11, pp.2160-2165.

  Download: [pdf]

 5. Structural and electrical properties of oxygen complexes in Cz and FZ silicon crystals implanted with carbon ions
  Boris Romanyuk, Victor Melnik, Valentin Popov, Vilik Babich, Vasyl Kladko, Olexandr Gudymenko, Volodimir Ilchenko, Iegor Vasyliev, Andrii Goriachko // Nanoscale Research Letters 2014, 9:693. (doi:10.1186/1556-276X-9-693)

  Download: [pdf]

 6. Оптичне та рентгеноструктурне дослідження високодисперсних систем на основі телуриду кадмію створених шляхом електрохімічної диспергації
  Борук С.Д., Дремлюженко К.С., Юрійчук І.М., Кладько В.П., Гудименко О. Й., Капуш О.А., Цалий В.З. // Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 722.: Хімія. – Чернівці, 2014, C.18-21.

 7. Enhancement of the photoluminescence in CdSe quantum dot–polyvinyl alcohol composite by light irradiation
  L. Borkovska, N. Korsunska, T. Stara, O. Gudymenko, Ye. Venger, O. Stroyuk, O. Raevska, T. Kryshtab // Applied Surface Science, 2013, V.281, P.118-122, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.12.146

  Download: [pdf]

 8. Дослiдження рекомбiнацiйних характеристик Cz-кремнiю, iмплантованого iонами залiза (Research of recombination characteristics of Cz-Si implanted with iron ions)
  Д.В. Гамов, О.Й. Гудименко, В.П. Кладько, В.Г. Литовченко, В.П. Мельник, О.С. Оберемок, В.Г. Попов, Ю.О. Поліщук, Б.М. Романюк, В.В. Черненко, В.М. Насєка // Український Фізичний Журнал, 2013, 58, N 9. C.881-887.

  Download: [pdf]

 9. Mechanism of oxygen redistribution during ultra-shallow junction formation in silicon
  O.S. Oberemok, D.V. Gamov, V.G._Litovchenko, B.M. Romanyuk, V.P. Melnik, V.P. Kladko, V.G. Popov, O.Yo. Gudymenko  // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2013, V.2, No 1, 01PCSI14(3p).

  Download: [pdf]

 10. Photoluminescence and Structural Properties of CdSe Quantum Dot-Polymer Composite Films
  T. Kryshtab L. Borkovska, N. Korsunska, T. Stara, V. Bondarenko, O. Gudymenko, O. Stroyuk, O. Raevska // Materials Research Soc. Symp. Proceeding, 2013, V.1617.


 
© 2006-2021