Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Гудименко Олександр Йосипович

Гудименко Олександр - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник

Дата та місце народження: 23 березня 1967 р., с. Лісники, Києво-Святошинський р-н., Київська обл.

Освіта:
1996-2001 Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 
Наукові ступені та звання: 
2012 – Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07–фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д.26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

Кар’єра:
2001-2003 - інженер 
2003-2011 - молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
2011-дотепер - науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова

Кандидатська дисертація "Рентгенівська дифрактометрія приповерхневих шарів та гетероструктур на основі Si(Ge) та In(Ga)As" захищена в Спецраді ІФН 18.01.2012 р.

Публікації:

- Загальна кількість статей в реферованих журналах: 56 
- Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 29
- Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 78 (h-index = 6)
- Патенти: 3

 

 


Список публікацій:

 1. Enhancement of the photoluminescence in CdSe quantum dot–polyvinyl alcohol composite by light irradiation
  L. Borkovska, N. Korsunska, T. Stara, O. Gudymenko, Ye. Venger, O. Stroyuk, O. Raevska, T. Kryshtab // Applied Surface Science, 2013, V.281, P.118-122, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.12.146

  Download: [pdf]

 2. Дослiдження рекомбiнацiйних характеристик Cz-кремнiю, iмплантованого iонами залiза (Research of recombination characteristics of Cz-Si implanted with iron ions)
  Д.В. Гамов, О.Й. Гудименко, В.П. Кладько, В.Г. Литовченко, В.П. Мельник, О.С. Оберемок, В.Г. Попов, Ю.О. Поліщук, Б.М. Романюк, В.В. Черненко, В.М. Насєка // Український Фізичний Журнал, 2013, 58, N 9. C.881-887.

  Download: [pdf]

 3. Mechanism of oxygen redistribution during ultra-shallow junction formation in silicon
  O.S. Oberemok, D.V. Gamov, V.G._Litovchenko, B.M. Romanyuk, V.P. Melnik, V.P. Kladko, V.G. Popov, O.Yo. Gudymenko  // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties, 2013, V.2, No 1, 01PCSI14(3p).

  Download: [pdf]

 4. Photoluminescence and Structural Properties of CdSe Quantum Dot-Polymer Composite Films
  T. Kryshtab L. Borkovska, N. Korsunska, T. Stara, V. Bondarenko, O. Gudymenko, O. Stroyuk, O. Raevska // Materials Research Soc. Symp. Proceeding, 2013, V.1617.

 5. Эффекты латерального упорядочения самоорганизованных SiGe наноостровков, выращенных на напряженных Si1-xGex буферных слоях
  В.В. Стрельчук, A.С. Николенко, П.M. Литвин, В.П. Кладько, А.И. Гудыменко, М.Я. Валах, З.Ф. Красильник, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков // Физика и техника полупроводников, 2012. Т.46, в.5, С.665-672. (cited 1 times)

  Download: [pdf]

 6. Морфологія та оптичні властивості нанокластерів Ge на окисленій поверхні Si(001). (Morphology and Optical Properties of Tetragonal Ge Nanoclusters Grown on Chemically Oxidized Si(100) Surfaces)
  Лисенко В.С., Кондратенко С.В., Козирев Ю.М., Рубежанська М.Ю., Кладько В.П., Гоменюк Ю.В., Гудименко О.Й., Мельничук Є.Є., Грене Ж., Бланшар Н.Б. // Український фізичний журнал (Ukr. J. Phys.), 2012, Vol.57, Nо11, p.1132-1140.

  Download: [pdf]

 7. Effects of the lateral ordering of self-assembled SiGe nanoislands grown on strained Si1 − xGex buffer layers
  V.V. Strelchuk, A.S. Nikolenko, P.M. Lytvyn, V.P. Kladko and A.I. Gudymenko, M.Ya. Valakh, Z.F. Krasilnik, D.N. Lobanov, A.V. Novikov // Semiconductors, 2012, V.46. No5 P.647-654. DOI:10.1134/S1063782612050211 (cited 1 times)

  Download: [pdf]

 8. Oxygen Behavior Around Heavily Doped Ultra-Shallow Junction in Si
  O.S. Oberemok, V.G. Lytovchenko, V.P. Melnyuk, O.Yo. Gudymenko // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and properties, 2012, Vol.1 No 3, 03PCSI13(2pp)

  Download: [pdf]

 9. Особливості зародження та упорядкування GeSi наноострівців в багатошарових структурах, сформованих на Si та Si1-xGex буферних шарах
  В.O. Юхимчук, M.Я. Валах, В.П. Kладько, M.В. Слободян, O.Й. Гудименко, З.Ф. Красільнік, О.В. Новіков // Український Фізичний Журнал, 2011, T.56, №3, C.254-262.

  Download: [pdf]

 10. Influence of small miscuts on self-ordered growth of Ge nanoislands
  Gudymenko O.Yo., Kladko V.P., Yefanov O.M., Slobodian M.V., Yu.S. Polischuk, Krasilnik Z.F., Lobanov D.N., Novikov А.V.  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics, Optoelectronics, 2011. V.14, No 4, P.389-392.

  Download: [pdf]


 
© 2006-2018