Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Сафрюк-Романенко Надія Володимирівна
Кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий співробітник, Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 

Дата та місце народження: 24 червня 1983, Чернівецька область


Освіта

2000-2004 Бакалавр фізики твердого тіла, Чернівецький національний університет;
2004-2005 Магістр фізики твердого тіла, Чернівецький національний університет;
2008-2011 Аспірантка інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України

Наукові ступені та звання: 
2012 – Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07–фізика твердого тіла). Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д.26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

Кар’єра:
2011- 2013 - молодший науковий співробітник інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
2013-2015 - науковий співробітник інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України  
2015- до тепер - старший науковий співробітник інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України 

Кандидатська дисертація "Рентгеноструктурна характеризація багатошарових систем Al(In)GaN на полярних площинах сапфіру" захищена на Спецраді ІФН 18.01.2012 р.

Публікації:
- Загальна кількість статей в реферованих журналах: 34 
- Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 22
- Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 116 (h-index = 7)
- Кількість цитувань статей в пошуковій системі Google Scholar: 196 (h-index = 8)
- Патенти: 2

Список публікацій:

 1. Investigation of Plasmon Gold Film Nanostructures by Means of both X-Ray Reflectometry and Diffractometry
  O.Y. Gudymenko, S.B. Kryvyi, H.V. Stanchu, V.P. Kladko, N.V. Safryuk, M.V. Slobodian // Metallofizika i noveĭshie tekhnologii, 2015, V.37, Issue 9, P.1215-1223.

  Download: [pdf]

 2. Structural and electrical-physical properties of the ohmic contacts based on palladium to n+-nn++-n+++-InP
  AE Belyaev, NA Boltovets, AB Bobyl, VP Kladko, RV Konakova, Ya Kudryk, MU Nasyrov, AV Sachenko, VS Slipokurov, AS Slepova, NV Safryuk, AI Gudymenko, VV Shynkarenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2015, V.18, No4. P.391-395.

  Download: [pdf]

 3. Structural and Photoluminescence Properties of Monocrystals CdTe:V
  A. Kuryk, N. Safriuk, S. Budzulyak, V. Ermakov, V. Kladko, D. Korbutyak // Journal of Physical Studies, 2015, V.19, Issue 4, P.4702-1-4702-5.

  Download: [pdf]

 4. Роль деформационных полей в формировании многослойных структур на основе ІІІ-нитридов
  В.П. Кладько, А.В. Kучук, Н.В. Сафрюк, Г.В. Станчу, A.E. Беляев // В кн.: Наноразмерные системы и наноматериалы: иcследования в Украине, Під редакцією А.Г. Наумовця, Глава 3, С.290-295; НАН України. — К.: Академперіодика, 2015, ISBN: 978-966-360-260-8

  Download: [pdf]

 5. Modelling of X-Ray diffraction curves for GaN nanowires on Si(1 1 1)
  V.P. Kladko, А.V. Kuchuk, H.V. Stanchu, N.V. Safriuk, A.E. Belyaev, A. Wierzbicka, M. Sobanska, K. Klosek, Z.R. Zytkiewicz // Journal of Crystal Growth, 2014, V.401. P.347-350.

  Download: [pdf]

 6. Deformation state of short-period AlGaN/GaN superlattices at different well-barrier thickness ratios
  V.P. Kladko, N.V. Safriuk, H.V. Stanchu, A.V. Kuchuk, V.P. Melnyk, A.S. Oberemok, S.B. Kriviy, Z.V. Maksymenko, A.E. Belyaev, B.S. Yavich // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2014. V.17, No 4, P.317-324.

  Download: [pdf]

 7. Эффект структурирования гетероэпитаксиальных систем CdHgTe/CdZnTe при облучении ионами серебра
  Ф.Ф. Сизов, P.K. Савкина, А.Б. Смирнов, P.C. Удовицкая, В.П. Кладько, А.Й. Гудименко, H.B. Сафрюк, O.C. Литвин // Физика твердого тела, 2014, T. 56, вып.11, C.2091-2096.

  Download: [pdf]

 8. Structuring effect of heteroepitaxial CdHgTe/CdZnTe systems under irradiation with silver ions
  F.F. Sizov, R.K. Savkina, A.B. Smirnov, R.S. Udovytska, V.P. Kladko, A.I. Gudymenko, N.V. Safryuk, O.S. Lytvyn // Physics of the Solid State, 2014, Vol.56, Issue 11, pp.2160-2165.

  Download: [pdf]

 9. Залежність магнітної доменної структури гранатових сполук від структурних параметрів
  І.М. Фодчук, В.В. Довганюк, І.І. Гуцуляк, А.О. Коцюбинський, П.М. Литвин, Н.В. Сафрюк, В.П. Кладько, І.М. Сиворотка, О.Ю. Бончик, М.С. Солодкий // Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Том 3, випуск 2. Фізика.Електроніка. C.39-45.

  Download: [pdf]

 10. Хіміко-механічне полірування монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe в травильних композиціях H2O2–HBr–етиленгліколь
  Маланич Г.П., Томашик З.Ф., Томашик В.М., Стратійчук І.Б., Сафрюк Н.В., Кладько В.П. // Науковий вісник ЧНУ. Хімія, 2013, вип.640. С.72-78.

  Download: [pdf]


 
© 2006-2024