Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Кладько Василь Петрович

Васи́ль Петро́вич Кладько́ Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р., Лауреат Премії імені В.Є. Лашкарьова НАН України 2017 р.

Дата та місце народження: 12 січня 1957 р. у с. Озеро, Володимирецький район, Рівненська область.

Освіта:

1964—1974 — Озерська середня школа (золота медаль);
1974—1979 — студент Чернівецького Державного Університету, фізичний факультет (з відзнакою);
1982—1985 — аспірант Інституту Напівпровідників АН УРСР.
1998—2000 — докторант Інституту Фізики Напівпровідників НАН України.

Наукові ступені та звання:

1986 — Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07-фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К.016.37.01 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (04.06.1986 р.);
1995 — Старший науковий співробітник (01.04.07-фізика твердого тіла);
2000 — Доктор фізико-математичних наук (01.04.07-фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д 26.001.23 Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (22.05.2000 р.);
2007 — Професор (спеціальність 01.04.07-фізика твердого тіла).
2015 — Член-кореспондент НАН України (спеціальність «Кореляційна оптика») (обраний 06.03.2015 р.).

Кар’єра:

1974—1979 — Студент фізичного факультету Чернівецького державного університету;
1979—1982 — Інженер кафедри напівпровідникової мікроелектроніки фізичного факультету Чернівецького державного університету;
1982—1985 — Аспірант Інституту Напівпровідників;
1985—1988 — Молодший науковий співробітник;
1988—2000 — Старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників;
2000—2004 — Провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників;
2004 дотепер — завідувач відділу «Структурного і елементного аналізу матеріалів та систем» Інституту Фізики Напівпровідників НАН, Київ, Україна ;
2013 дотепер — заступник директора Інституту Фізики Напівпровідників НАНУ з наукової роботи, Київ, Україна.

Наукова діяльність

головний напрям: рентгенооптика і високороздільна Х-променева дифрактометрія, фізика твердого тіла і реальна структура кристалічних матеріалів;
інші напрями: фізика напівпровідників, дифракція в області аномальної дисперсії рентгенівських променів;
поточний дослідницький інтерес: квазізаборонені відбиття і стехіометрія, багатошарові структури з квантовими ямами і точками, фізика і реальна структура ІІІ-нітридних сполук, високороздільна Х-променева дифрактометрія деформаційних і релаксаційних процесів.

Стажування за кордоном Університет м. Гельсінкі (Фінляндія), 2000 р. (2 місяці)

Нагороди, Членство в Товариствах

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р.;
Лауреат Премії імені В.Є. Лашкарьова НАН України (За видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування) 2017 р.;
Пам'ятна відзнака Національної Академії Наук України (2018 р.);
Подяка Президії НАН України (2010 р.);
Подяка від Київського міського голови (2005 р.);
Винахідник СРСР (1986 р.);
член Українського Фізичного Товариства;
член Міжнародного союзу кристалографів;
заступник головного редактора журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics&Optoelectronics»
редактор тематичного розділу журналу «Український фізичний журнал»
член редколегії наукового журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології»
член редколегії наукового журналу «Фізика і хімія твердого тіла»

Публікації

    Загальна кількість статей в реферованих журналах: 465
    Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 221
    Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 1083 (h-index = 16)
    Кількість цитувань статей в пошуковій системі Google Scholar: 1959 (h-index = 21)
    Кількість конференцій: 217
    Монографії: 9   
    Авторські свідоцтва: 5
    Патенти: 9

Педагогічна діяльність

У вiддiлi пiд керiвництвом член-кор. НАН України, доктора фiз.-мат. наук, професора В.П. Кладька  захищенi 11 дисертацiй кандидата фiз.-мат.наук, з них у 2006 р. аспiрантами А.В. Кучуком та О.М. Єфановим, у 2007 р. - м.н.с. Корчовим А.А., у 2009 р. - наук. співроб. М.В. Слободяном, у 2012 р. - аспіранткою Сафрюк Н.В. та н.с. Гудименком О.Й., 2016 р. - аспірантом Станчу Г.В., 2017 р. - аспірантом Кривим С.Б., а у 2019 р. аспірантом Любченком О.І., н.с. Максименко З.В. та м.н.с. Поліщук Ю.О.Список публікацій:

 1. Electronic and Structural Properties of Si-Gd-O Electron Emitter
  M.I. Fedorchenko, P.V. Melnik, M.G. Nakhodkin, O.I. Gudymenko, V.P. Kladko, P.M. Lytvyn // Surface Review and Letters, 2020, V.27, No.01, 1950089.

 2. Modification of elastic deformations and analysis of structural and optical changes in Ar+-implanted AlN/GaN superlattices
  Oleksii Liubchenko, Tomash Sabov, Vasyl Kladko, Viktor Melnik, Volodymyr Yukhymchuk, Borys Romanyuk, Oleksandr Kolomys, Oleksandr Hreshchuk, Oleksandr Dubikovskyi, Zoia Maksimenko, Oleksandr Gudymenko, Alexander Belyaev // Applied Nanoscience, 2020, V.10, Issue 8, P.2479–2487. https://doi.org/10.1007/s13204-019-01000-w

 3. Transformations in the photoluminescent, electrical and structural properties of Tb3+ and Eu3+ co-doped ZnO films under high-temperature annealing
  N. Korsunska, L. Borkovska, L. Khomenkova, O. Gudymenko, V. Kladko, O. Kolomys, V. Strelchuk, Z. Tsybrii, C. Guillaume, C. Labbe, X. Portier, O. Melnichuk, L. Melnichuk  // Journal of Luminescence, 2020, V.217, Article 116739.

  Download: [pdf]

 4. Кластеризация марганца в ZnS:Mn, Mg, полученного методом высокотемпературного самораспространяющегося синтеза
  Ю.Ю. Бачериков, И.П. Ворона, О.Б. Охрименко, В.П. Кладько, А.Г. Жук, С.М. Окулов, Ю.О. Полищук, А.В. Гильчук, Ю.М. Романенко, В.В. Кидалов // Физика и техника полупроводников, 2020, V.54, Вып.3., С.259-265.

  Download: [pdf]

 5. Defect and magnetic structure of Y2.93La0.07Fe5O12/Gd3Ga5O12 epitaxial systems
  Ihor Fodchuk; Ivan Hutsuliak; Volodymyr Dovganyuk; Oleksandr Sumariuk; Oleksandr Gudymenko; Vasyl Kladko; Ivan Syvorotka; Andrii Kotsyubynskiy; Michael Barchuk // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, Vol.11369, P.113691G.

  Download: [pdf]

 6. Defect structure of high-resistivity CdTe:Cl crystals according to the data of high-resolution x-ray diffractometry
  I. Fodchuk; A. Kuzmin; I. Hutsuliak; M. Solodkyi; V. Dovganyuk; O. Maslyanchuk; Yu. Roman; R. Zaplitnyy; O. Gudymenko; V. Kladko; V. Mоlоdkin; V. Lizunov // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, Vol.11369, P.113691H.

  Download: [pdf]

 7. The role of excess MgO in the intensity increase of red emission of Mn4+-activated Mg2TiO4 phosphors
  L. Borkovska, L. Khomenkova, I. Vorona, V. Nosenko, T. Stara, O. Gudymenko, V. Kladko, C. Labbé, J. Cardin, A. Kryvko, T. Kryshtab // Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2020, V.31, Issue 10, P.7555–7564.

  Download: [pdf]

 8. Improvement of sensor glass substrates for surface plasmon resonance devices
  V. Maslov, G. Dorozinsky, I. Yatsenko, V. Kladko, H. Dorozinska, O. Gudymenko // IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2020, P.81-84.

  Download: [pdf]

 9. Manganese Clusterization in ZnS:Mn, Mg Synthesized by Self-Propagating High-Temperature Synthesis.
  Yu.Yu. Bacherikov, I.P. Vorona, O.B. Okhrimenko, V.P. Kladko, A.G. Zhuk, S.M. Okulov, Yu.O. Polishchuk, A.V. Gilchuk, Yu.M. Romanenko, V.V. Kidalov // Semiconductors, 2020, V.54, Issue 4, P.330–336.

  Download: [pdf]

 10. Influence of microwave radiation on relaxation processes in silicon carbide
  Yu.Yu. Bacherikov, V.Yu. Goronescul, O.Yo. Gudymenko, V.P. Kladko, O.F. Kolomys, I.M. Krischenko, O.B. Okhrimenko, V.V. Strelchuk // Semiconductor Physics Quantum Electronics&Optoelectronics, 2020, V.23, Issue 2, P.175–179.

  Download: [pdf]


 
© 2006-2024