Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Кладько Василь Петрович

Васи́ль Петро́вич Кладько́ Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р., Лауреат Премії імені В.Є. Лашкарьова НАН України 2017 р.

Дата та місце народження: 12 січня 1957 р. у с. Озеро, Володимирецький район, Рівненська область.

Освіта:

1964—1974 — Озерська середня школа (золота медаль);
1974—1979 — студент Чернівецького Державного Університету, фізичний факультет (з відзнакою);
1982—1985 — аспірант Інституту Напівпровідників АН УРСР.
1998—2000 — докторант Інституту Фізики Напівпровідників НАН України.

Наукові ступені та звання:

1986 — Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07-фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К.016.37.01 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (04.06.1986 р.);
1995 — Старший науковий співробітник (01.04.07-фізика твердого тіла);
2000 — Доктор фізико-математичних наук (01.04.07-фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д 26.001.23 Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (22.05.2000 р.);
2007 — Професор (спеціальність 01.04.07-фізика твердого тіла).
2015 — Член-кореспондент НАН України (спеціальність «Кореляційна оптика») (обраний 06.03.2015 р.).

Кар’єра:

1974—1979 — Студент фізичного факультету Чернівецького державного університету;
1979—1982 — Інженер кафедри напівпровідникової мікроелектроніки фізичного факультету Чернівецького державного університету;
1982—1985 — Аспірант Інституту Напівпровідників;
1985—1988 — Молодший науковий співробітник;
1988—2000 — Старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників;
2000—2004 — Провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників;
2004 дотепер — завідувач відділу «Структурного і елементного аналізу матеріалів та систем» Інституту Фізики Напівпровідників НАН, Київ, Україна ;
2013 дотепер — заступник директора Інституту Фізики Напівпровідників НАНУ з наукової роботи, Київ, Україна.

Наукова діяльність

головний напрям: рентгенооптика і високороздільна Х-променева дифрактометрія, фізика твердого тіла і реальна структура кристалічних матеріалів;
інші напрями: фізика напівпровідників, дифракція в області аномальної дисперсії рентгенівських променів;
поточний дослідницький інтерес: квазізаборонені відбиття і стехіометрія, багатошарові структури з квантовими ямами і точками, фізика і реальна структура ІІІ-нітридних сполук, високороздільна Х-променева дифрактометрія деформаційних і релаксаційних процесів.

Стажування за кордоном Університет м. Гельсінкі (Фінляндія), 2000 р. (2 місяці)

Нагороди, Членство в Товариствах

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р.;
Лауреат Премії імені В.Є. Лашкарьова НАН України (За видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування) 2017 р.;
Пам'ятна відзнака Національної Академії Наук України (2018 р.);
Подяка Президії НАН України (2010 р.);
Подяка від Київського міського голови (2005 р.);
Винахідник СРСР (1986 р.);
член Українського Фізичного Товариства;
член Міжнародного союзу кристалографів;
заступник головного редактора журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics&Optoelectronics»
редактор тематичного розділу журналу «Український фізичний журнал»
член редколегії наукового журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології»
член редколегії наукового журналу «Фізика і хімія твердого тіла»

Публікації

    Загальна кількість статей в реферованих журналах: 465
    Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 221
    Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 1083 (h-index = 16)
    Кількість цитувань статей в пошуковій системі Google Scholar: 1959 (h-index = 21)
    Кількість конференцій: 217
    Монографії: 9   
    Авторські свідоцтва: 5
    Патенти: 9

Педагогічна діяльність

У вiддiлi пiд керiвництвом член-кор. НАН України, доктора фiз.-мат. наук, професора В.П. Кладька  захищенi 11 дисертацiй кандидата фiз.-мат.наук, з них у 2006 р. аспiрантами А.В. Кучуком та О.М. Єфановим, у 2007 р. - м.н.с. Корчовим А.А., у 2009 р. - наук. співроб. М.В. Слободяном, у 2012 р. - аспіранткою Сафрюк Н.В. та н.с. Гудименком О.Й., 2016 р. - аспірантом Станчу Г.В., 2017 р. - аспірантом Кривим С.Б., а у 2019 р. аспірантом Любченком О.І., н.с. Максименко З.В. та м.н.с. Поліщук Ю.О.Список публікацій:

 1. Residual Deformations and Mechanical Stresses in Macroporous and Nonporous Silicon under Normal Etching Conditions
  K.P. Konin; O.Yo. Gudymenko; V.P. Kladko; O.O. Lytvynenko; D.V. Morozovs'ka  // Journal of Electronic Materials, 2020, V.49, Issue 9, P.5240-5243.

 2. Nanosized Structure Formation by Trampoline Ion-Plasma Sputtering
  A.M. Gabovich, O.Yo. Gudymenko, V.P. Kladko, P.M. Lytvyn, Iu.M. Nasieka, B.M. Romaniuk, V.F. Semeniuk, N.I. Semeniuk, V.V. Strelchuk, V.I. Styopkin, and V.M. Tkach // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2020, V.18, Issue 2, P.357–372.

  Download: [pdf]

 3. X-ray analysis for micro-structure of AlN/GaN multiple quantum well systems
  Oleksii I. Liubchenko, Vasyl P. Kladko, Tomash M. Sabov, Oleksandr V. Dubikovskyi // Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, V.30, Issue 1, P.499-507.

 4. Особенности температурной зависимости удельного контактного сопротивления диффузионных кремниевых структур Au-Ti-Pd-n+-n-Si
  А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк-Романенко, A.И. Любченко, В.М. Шеремет, В.В. Шинкаренко, А.С. Слепова, В.А. Пилипенко, Т.В. Петлицкая, А.С. Пилипчук, Р.В. Конакова, А.В. Саченко // Физика и техника полупроводников, 2019, V.53, вып.4, С.485-492.

  Download: [pdf]

 5. Photoluminescence, conductivity and structural study of terbium doped ZnO films grown on different substrates
  N. Korsunska, L. Borkovska, Yu. Polischuk, O. Kolomys, P. Lytvyn, I. Markevich, V. Strelchuk, V. Kladko, O. Melnichuk, L. Melnichuk, L. Khomenkova, C. Guillaume, X. Portier // Materials Science in Semiconductor Processing, 2019, V.94, P.51-56.

 6. Structure, Non-stoichiometry, Valence of Ions, Dielectric and Magnetic Properties of Single-Phase Bi0.9La0.1FeO3-δ Multiferroics
  A.V Pashchenko,N.A Liedienov, Quanjun Li, D.D. Tatarchuk, V.A. Turchenko, I.I. Makoed, V.Ya. Sycheva, A.V. Voznyak, V.P. Kladko, A.I. Gudimenko, Y.V. Didenko, A.T. Kozakov, G.G. Levchenko // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, V.483, P.100-113.

 7. Features of the Temperature Dependence of the Specific Contact Resistance of Au–Ti–Pd–n+–n-Si Diffusion Silicon Structures
  A.E. Belyaev, N.S. Boltovets, V.P. Kladko, N.V. Safryuk-Romanenko, A.I. Lubchenko, V.N. Sheremet, V.V. Shynkarenko, A.S. Slepova, V.A. Pilipenko, T.V. Petlitskaya, A.S. Pilipchuk, R.V. Konakova, A.V. Sachenko // Semiconductors, 2019, V.53, No4, P.469-476.

  Download: [pdf]

 8. Microscopic mechanisms of Si(111) surface nitridation and energetics of Si3N4/Si(111) interface
  T.L. Petrenko, V.P. Bryksa, I.V. Dyka, V.P. Kladko, A.E. Belyaev, A.V. Kuchuk // Applied Surface Science, 2019, V.483, P.302-312.

 9. The effect of ion implantation on structural damage in compositionally graded AlGaN layers
  O.I. Liubchenko, V.P. Kladko, H.V. Stanchu, T.M. Sabov, V.P. Melnik, S.B. Kryvyi, A.Y. Belyaev // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics, 2019, V.22, No 1, P.119-129.

  Download: [pdf]

 10. Liquid-phase sintered bismuth ferrite multiferroics and their giant dielectric constant
  NA Liedienov, AV Pashchenko, VA Turchenko, V Ya Sycheva, AV Voznyak, VP Kladko, AI Gudimenko, DD Tatarchuk, YV Didenko, IV Fesych, II Makoed, AT Kozakov, GG Levchenko // Ceramics International, 2019, V.45, P.14873-14879.


 
© 2006-2024