Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Кладько Василь Петрович

Васи́ль Петро́вич Кладько́ Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р., Лауреат Премії імені В.Є. Лашкарьова НАН України 2017 р.

Дата та місце народження: 12 січня 1957 р. у с. Озеро, Володимирецький район, Рівненська область.

Освіта:

1964—1974 — Озерська середня школа (золота медаль);
1974—1979 — студент Чернівецького Державного Університету, фізичний факультет (з відзнакою);
1982—1985 — аспірант Інституту Напівпровідників АН УРСР.
1998—2000 — докторант Інституту Фізики Напівпровідників НАН України.

Наукові ступені та звання:

1986 — Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07-фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К.016.37.01 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (04.06.1986 р.);
1995 — Старший науковий співробітник (01.04.07-фізика твердого тіла);
2000 — Доктор фізико-математичних наук (01.04.07-фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д 26.001.23 Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (22.05.2000 р.);
2007 — Професор (спеціальність 01.04.07-фізика твердого тіла).
2015 — Член-кореспондент НАН України (спеціальність «Кореляційна оптика») (обраний 06.03.2015 р.).

Кар’єра:

1974—1979 — Студент фізичного факультету Чернівецького державного університету;
1979—1982 — Інженер кафедри напівпровідникової мікроелектроніки фізичного факультету Чернівецького державного університету;
1982—1985 — Аспірант Інституту Напівпровідників;
1985—1988 — Молодший науковий співробітник;
1988—2000 — Старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників;
2000—2004 — Провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників;
2004 дотепер — завідувач відділу «Структурного аналізу матеріалів і систем напівпровідників» Інституту Фізики Напівпровідників НАН, Київ, Україна ;
2013 дотепер — заступник директора Інституту Фізики Напівпровідників НАНУ з наукової роботи, Київ, Україна.

Наукова діяльність

головний напрям: рентгенооптика і високороздільна Х-променева дифрактометрія, фізика твердого тіла і реальна структура кристалічних матеріалів;
інші напрями: фізика напівпровідників, дифракція в області аномальної дисперсії рентгенівських променів;
поточний дослідницький інтерес: квазізаборонені відбиття і стехіометрія, багатошарові структури з квантовими ямами і точками, фізика і реальна структура ІІІ-нітридних сполук, високороздільна Х-променева дифрактометрія деформаційних і релаксаційних процесів.

Стажування за кордоном Університет м. Гельсінкі (Фінляндія), 2000 р. (2 місяці)

Нагороди, Членство в Товариствах

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р.;
Лауреат Премії імені В.Є. Лашкарьова НАН України (За видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування) 2017 р.;
Пам'ятна відзнака Національної Академії Наук України (2018 р.);
Подяка Президії НАН України (2010 р.);
Подяка від Київського міського голови (2005 р.);
Винахідник СРСР (1986 р.);
член Українського Фізичного Товариства;
член Міжнародного союзу кристалографів;
заступник головного редактора журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronics&Optoelectronics»
редактор тематичного розділу журналу «Український фізичний журнал»
член редколегії наукового журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології»
член редколегії наукового журналу «Фізика і хімія твердого тіла»

Публікації

    Загальна кількість статей в реферованих журналах: 461
    Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 211
    Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 949 (h-index = 15)
    Кількість цитувань статей в пошуковій системі Google Scholar: 1747 (h-index = 22)
    Кількість конференцій: 213
    Монографії: 9   
    Авторські свідоцтва: 5
    Патенти: 6

Педагогічна діяльність

У вiддiлi пiд керiвництвом член-кор. НАН України, доктора фiз.-мат. наук, професора В.П. Кладька  захищенi 11 дисертацiй кандидата фiз.-мат.наук, з них у 2006 р. аспiрантами А.В. Кучуком та О.М. Єфановим, у 2007 р. - м.н.с. Корчовим А.А., у 2009 р. - наук. співроб. М.В. Слободяном, у 2012 р. - аспіранткою Сафрюк Н.В. та н.с. Гудименком О.Й., 2016 р. - аспірантом Станчу Г.В., 2017 р. - аспірантом Кривим С.Б., а у 2019 р. аспірантом Любченком О.І., н.с. Максименко З.В. та м.н.с. Поліщук Ю.О.Список публікацій:

 1. Эффект структурирования гетероэпитаксиальных систем CdHgTe/CdZnTe при облучении ионами серебра
  Ф.Ф. Сизов, P.K. Савкина, А.Б. Смирнов, P.C. Удовицкая, В.П. Кладько, А.Й. Гудименко, H.B. Сафрюк, O.C. Литвин // Физика твердого тела, 2014, T. 56, вып.11, C.2091-2096.

  Download: [pdf]

 2. Рефлектометричні дослідження нанопористих плівок з масивом наночастинок золота
  В.П. Кладько, О.Й. Гудименко, С.Б. Кривий, П.М. Литвин, Е.Б. Каганович, I.М. Кріщенко, Е.Г. Манойлов // Український фiзичний журнал, 2014, T.59, №9, C.917-924.

  Download: [pdf]

 3. Oxygen gettering in low-energy arsenic or antimony ion implanted Cz-silicon
  O. Oberemok, V. Kladko, V. Litovchenko, B. Romanyuk, V. Popov, V. Melnik and J. Vanhellemont // Physica Status Solidi (C), 2014, V.11, Issue 11-12, P.1634–1639.

  Download: [pdf]

 4. Formation of Shallow n-p Junctions in Cz-Si by Low-Energy Implantation of Carbon Ions
  B. Romanyuk, V. Melnik, V. Popov, V. Litovchenko, V. Babich, V. Ilchenko, V. Kladko, and J. Vanhellemont // ECS Transactions, 2014, 64(11), P.187-198. doi:10.1149/06411.0187ecst

  Download: [pdf]

 5. Reflectometry study of nanoporous films with arrays gold nanoparticles
  V.P. Kladko, O.Y. Gudymenko, S.B. Kriviy, P.M. Litvin, E.B. Kaganovich, I.M. Krishenko, E.G. Manoilov // Ukrainian Journal of Physics, 2014, V.59, No9, P.915-921.

  Download: [pdf]

 6. Role of paramagnetic defects in light emission processes in Y-doped ZrO2 nanopowders
  N Korsunska, M Baran, A Zhuk, Yu Polishchuk, T Stara, V Kladko, Yu Bacherikov, Ye Venger, T Konstantinova and L Khomenkova // Materials Research Express, 2014, V.1, Number 4, 045011 (12).

  Download: [pdf]

 7. In situ photoluminescence/Raman study of reversible photo-induced structural transformation of nc-Si
  V.O. Yukhymchuk, V.M. Dzhagan, M.Ya. Valakh, V.P. Kladko, O.J. Gudymenko, V.S. Yefanov and D.R.T. Zahn // Materials Research Express, 2014, V.1, Number 4, 045905.

  Download: [pdf]

 8. Structuring effect of heteroepitaxial CdHgTe/CdZnTe systems under irradiation with silver ions
  F.F. Sizov, R.K. Savkina, A.B. Smirnov, R.S. Udovytska, V.P. Kladko, A.I. Gudymenko, N.V. Safryuk, O.S. Lytvyn // Physics of the Solid State, 2014, Vol.56, Issue 11, pp.2160-2165.

  Download: [pdf]

 9. Measuring the depth profiles of strain/composition in AlGaN-graded layer by high-resolution x-ray diffraction
  A.V. Kuchuk, H.V. Stanchu, Chen Li, M.E. Ware, Yu.I. Mazur, V.P. Kladko, A.E. Belyaev and G.J. Salamo. // Journal of Applied Physics, 2014, V.116, Issue 22, 224302. (cited 1 times)

  Download: [pdf]

 10. Structural and electrical properties of oxygen complexes in Cz and FZ silicon crystals implanted with carbon ions
  Boris Romanyuk, Victor Melnik, Valentin Popov, Vilik Babich, Vasyl Kladko, Olexandr Gudymenko, Volodimir Ilchenko, Iegor Vasyliev, Andrii Goriachko // Nanoscale Research Letters 2014, 9:693. (doi:10.1186/1556-276X-9-693)

  Download: [pdf]


 
© 2006-2021