Відділ дифракційних досліджень структури напівпровідників - IФН ISP
На першу сторінку Додати сторiнку до Вибраного Написати нам листа укр укр eng eng
Головна сторiнка
Iсторiя вiддiлу
Структура вiддiлу
Обладнання
Наукова дiяльнiсть
Публiкацiї
Програмнi розробки
Контакти
Аспiрантура
 
Кладько Василь Петрович


Кладько Василь - член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Адреса:
Інститут Фізики Напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Національна Академія Наук України.
03028 Київ, пр. Науки 45, УКРАЇНА

Дата і місце народження: 12  січня 1957 р., с. Озеро, Володимирецький район, Рівненська область
Національність: Українець

Освіта:
1964 – 1974 – Озерська середня школа (з золотою медаллю);
1974 – 1979 – Чернівецький Державний Університет, фізичний факультет (з відзнакою);
1982 – 1985 – аспірантура Інституту Напівпровідників АН УРСР

Наукові ступені та звання: 
1986 – Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07–фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К.016.37.01 Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України (04.06.1986 р.). 
1995 – Старший науковий співробітник (01.04.07–фізика твердого тіла)
2000 – Доктор фізико-математичних наук (01.04.07–фізика твердого тіла). Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д26.001.23 Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (22.05.2000 р.).
2007– Професор (зі спеціальності 01.04.07–фізика твердого тіла)
2015 – Член-кореспондент НАН України (зі спеціальності "Кореляційна оптика") (обраний 06.03.2015).

Кар’єра:
1979-1982 - Інженер кафедри напівпровідникової мікроелектроніки фізичного факультету Чернівецького державного університету
1982-1985 - Аспірант Інституту Напівпровідників
1985-1988 – Молодший науковий співробітник
1988-2000 – Старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників,
2000-2004 – Провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників
2004 дотепер – завідувач відділу cтруктурного аналізу матеріалів і систем Інституту фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна                                                                 
2013 дотепер – заступник директора з наукової роботи в Інституті Фізики Напівпровідників НАН України, Київ, Україна

Наукова спеціалізація:
(i) головний напрям: рентгенооптика і високороздільна Х-променева дифрактометрія, фізика твердого тіла і реальна структура кристалічних матеріалів
(іі) інші напрями: фізика напівпровідників,  дифракція в області аномальної дисперсії рентгенівських променів
(iii) поточний дослідницький інтерес: квазізаборонені відбиття і стехіометрія, багатошарові структури з квантовими ямами і точками, фізика і реальна структура ІІІ-нітридних сполук, високороздільна Х-променева дифрактометрія деформаційних і релаксаційних процесів

Стажування за кордоном:
Університет м.Гельсінкі (Фінляндія), 2000 р. (2 місяці) 

Нагороди, Членство в Товариствах:

- Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р.
- Лауреат Премії імені В.Є. Лашкарьова НАН України (За видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування) 2017 р.
- Пам'ятна відзнака Національної Академії Наук України (2018 р.)
- Подяка Президії НАН України (2010 р.)
- Подяка від Київського міського голови (2005 р.)
- Винахідник СРСР (1986 р.)
- член Українського Фізичного Товариства
- член Міжнародного союзу кристалографів

Науково-організаційна робота:

- заступник головного редактора журналу "Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics";
- асоційований редактор журналу "Nanotechnology and Nanomaterials" (Хорватія) (2014 Impact Factor: 0.857);
- головний редактор тематичного розділу "Українського фізичного журналу";
- член редколегії наукового журналу "Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології";
- член спеціалізованої вченої ради Д26.199.02 при Інституті фізики напівпровідників НАН України.
- член спеціалізованої вченої ради Д26.199.01 при Інституті фізики напівпровідників НАН України.
- член експертної ради ДАК МОН України,
- керівник секції "Напівпровідникове матеріалознавство" Наукової ради з проблеми "Фізика напівпровідників і напівпровідникових пристроїв" при ВФА НАН України,
- член секції "Фізичні основи діагностики матеріалів" Наукової ради з проблеми "Фізика металічного стану" при ВФА НАН України

Публікації:

- Загальна кількість статей в реферованих журналах: 436
- Кількість статей в пошуковій системі Scopus: 191
- Кількість цитувань статей в пошуковій системі Scopus: 722 (h-index = 12)
- Кількість цитувань статей в пошуковій системі Google Scholar: 1357  (h-index = 19)
- Кількість конференцій: 152
- Кількість монографій: 8 (див. в розділі публікації)
- Авторські свідоцтва: 5
- Патенти: 6

Педагогічна діяльність:
Підготував 9 кандидатів фізико-математичних наук (Кучук А.В., Єфанов О.М., Корчовий А.А., Слободян М.В., Сафрюк Н.В., Гудименко О.Й.,  Станчу Г.В., Кривий С.Б.,  Любченко О.І - спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла). Керівник дисертаційних робіт: м.н.с. Поліщук Ю.С. та Максименко З.В.


Список публікацій:

 1. Роль деформаційних полів у формуванні властивостей нанорозмірних структур на основі ІІІ-нітридів
  Кладько В.П., Кучук А.В., Бєляєв О.Є. // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-7, Наукове видання. Матеріали конференції, 2016, С.21-22. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)

  Download: [pdf]

 2. Composition, structure and dielectric properties of multifunctional single-phase Bi1-xLaxFeO3 ceramics
  Aleksey Pashchenko, Dmitriy Tatarchuk, Nikita Liedienov, Aleksandr Gudimenko, Valeriy Burchovetskii, Yuriy Didenko, Vasyl Prokopenko, Vasyl Kladko and Georgiy Levchenko // Journal of Material Sci Eng, 2016, V.5, 3: P.103. http://dx.doi.org/10.4172/2169-0022.C1.038

 3. Температурные зависимости удельного контактного сопротивления в омических контактах к n+-InN
  А.В. Саченко, А.Е. Беляев, Н.С. Болтовец, П.Н. Брунков, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов, Л.М. Капитанчук, Р.В. Конакова, В.П. Кладько, Р.В. Романец, П.О. Сай, Н.В. Сафрюк, В.Н. Шеремет // Физика и техника полупроводников, 2015, том 49, вып.4, C.472-482.

  Download: [pdf]

 4. Effect Of Doping By Transitional Elements On Properties Of Chalcogenide Glasses
  A. Stronski, O. Paiuk, A. Gudymenko, V. Kladko, P. Oleksenko, N. Vuichyk, M. Vlček, I. Lischynskyy, E. Lahderanta, A. Lashkul, A. Gubanova, Ts. Krys'kov // Ceramics International, 2015, V.41, Issue 6, P.7543–7548.

  Download: [pdf]

 5. High-resolution X-ray diffraction analysis of strain distribution in GaN nanowires on Si(111) substrate
  Hryhorii Stanchu, Vasyl Kladko, Andrian V Kuchuk, Nadiia Safriuk, Alexander Belyaev, Aleksandra Wierzbicka, Marta Sobanska, Kamil Klosek and Zbigniew R Zytkiewicz // Nanoscale Research Letters, 2015, V.10: 51

  Download: [pdf]

 6. Structural and Optical Characterization of ZrO2 and Y2O3-ZrO2 Nanopowders
  N. Korsunska, A. Zhuk, V. Papusha, O. Kolomys, Y. Polishchuk, Y. Bacherikov, V. Strelchuk, V. Kladko, T. Konstantinova, T. Kryshtab and L. Khomenkova // MATERIALS CHARACTERIZATION, CHAPTER 7, Characterization of Nanostructured Materials. P.59-67. Pérez Campos, Ramiro, Contreras Cuevas, Antonio, Esparza Muñoz, Rodrigo (Eds.) (Springer), 2015, XII, 196 p. 116 illus., 64 illus. in color. ISBN 978-3-319-15203-5

  Download: [pdf]

 7. Optical characterization of the AgInS2 nanocrystals synthesized in aqueous media under stoichiometric conditions
  L. Borkovska, А. Romanyuk, V. Strelchuk, Yu. Polishchuk, V. Kladko, A. Raevskaya, O. Stroyuk, T. Kryshtab // Materials Science in Semiconductor Processing, 2015, V.37, (9), P.135-142.

  Download: [pdf]

 8. Temperature dependences of the contact resistivity in ohmic contacts to n +-InN
  A.V. Sachenko, A.E. Belyaev, N.S. Boltovets, P.N. Brunkov, V.N. Jmerik, S.V. Ivanov, L.M. Kapitanchuk, R.V. Konakova, V.P. Kladko, P.N. Romanets, P.O. Saja, N.V. Safryuk, V.N. Sheremet // Semiconductors, 2015, V.49, Issue 4, P.461-471

  Download: [pdf]

 9. Materials and Photosensor Devices with High Radiation Stability
  Ilariy Rarenko, Dmytro Korbutyak, Volodymyr Koshkin, Boris Danilchenko, Leonid Kosyachenko, Petro Fochuk, Valeriy Sklyarchuk, Zinaida Zakharuk, Sergey Dremlyuzhenko, Anna Rarenko, Yevgeniy Nikonyuk, Vasyl Klad’ko, Lubomyr Demchyna, Sergiy Budzulyak, Nadiya Vakhnyak, Arturs Medvid', Edvins Dauksta // Advanced Materials Research, 2015. V.1117; P.107-114.

  Download: [pdf]

 10. Effect of Li-doping on Photoluminescence of Screen-printed Zinc Oxide Films
  L. Khomenkova, V. Kushnirenko, M. Osipenok, K. Avramenko, Y. Polishchuk, I. Markevich, V. Strelchuk, V. Kladko, L. Borkovska and T. Kryshtab // MRS Online Proceedings Library, 2015, V.1766, P.167-177. DOI: http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.424

  Download: [pdf]


 
© 2006-2019